Odpowiedzialność za wypadek przy pracy. Jak to wygląda?

Wypadek przy pracy daje nam prawo do dwóch odszkodowań – od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i od pracodawcy. Zasady tej odpowiedzialności i wysokość odszkodowania określają szczegółowo przepisy kodeksu cywilnego. Dlatego jeśli w pracy uległeś wypadkowi, możesz liczyć nawet na podwójne odszkodowanie – sprawdź, jak możesz to zrobić.

Jaka odpowiedzialność leży na pracodawcy?

Za wypadek pracownika w miejscu pracy można odpowiadać na trzech polach: odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu pracy, cywilnej i karnej. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Tutaj nie liczymy ubezpieczenia płatnego z ZUS – to osobna kwestia, której w artykule nie poruszymy.

Cywilna odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca może być podciągnięty do odpowiedzialności cywilnej za wypadek przy pracy, jeśli wypadek wynikł z jego zaniedbań czy winy. W takim wypadku poszkodowany lub jego rodzina mają prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie. Warto jednak odnotować, że takie odszkodowanie zawsze ma charakter jedynie uzupełniający – w razie gdy ubezpieczenie wypadkowe wypłacone przez ZUS nie pokryje całości wyrządzonych szkód.

Karna odpowiedzialność pracodawcy

Sąd podczas rozpraw o odpowiedzialność za wypadek przy pracy rozstrzyga, czy bezpieczeństwo pracownika zostało naruszone poprzez zaniedbanie przepisów BHP na miejscu pracy. Jeśli do takiej sytuacji doszło, odpowiedzialność karna za wypadek będzie nałożona na osobę, w której obowiązkach było przestrzeganie tych przepisów – jest nią np. pracodawca, inżynier budowy czy kierownik.

Odpowiedzialność nie musi być wiązana jedynie z przepisami BHP – np. jeśli wypadek nastąpił z innych błędów, np. konstrukcyjnych maszyn. Niezależnie od tego, wcześniej wymienione osoby mogą odpowiadać nawet za nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.

Wypadek przy pracy z winy pracownika

Jeśli wypadek przy pracy jest efektem winy pracownika – z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa czy pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, nie przysługuje mu jakiekolwiek prawo do odszkodowania. Zachowuje on jedynie prawo do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%.

O jakich kwotach odszkodowania mówimy?

Pracodawca jest zobowiązany pokryć uzupełniająco wszystkie koszty poniesione w konsekwencji doznanej szkody. W tej liczbie są nie tylko koszty leczenia i rehabilitacji, ale i np. przygotowania do innego zawodu, jeśli przez wypadek przy pracy nie jest możliwe jej kontynuowanie. Może to być również renta, jeśli przez uszczerbek na zdrowiu poszkodowany nie można podjąć nowej pracy lub znalezienie takiej jest bardzo trudne.

Szukasz kompleksowej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy? Skontaktuj się z kancelarią KTMH w Rzeszowie – https://ktmh.pl/specjalizacje/prawo-pracy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here