Obsługa kredytu celowego

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że kredyt celowy obsługuje się dokładnie tak samo jak każdy inny. Bank przelewa środki na wskazany rachunek, a kredytobiorca z nich korzysta. Jednak kredyt celowy ma jedną ważną cechę – pieniądze nie trafiają od razu w przyznanej wysokości na konto dłużnika. Dostarczane są one w transzach. Po wykorzystaniu pierwszej z nich, bank dokonuje rewizji kredytu i sprawdza faktyczną celowość użycia pieniędzy. Tutaj, niezbędne będzie gromadzenie i przekazanie w odpowiednim momencie wszelkich rachunków i faktur wynikający z celu kredytowania, na jakie przeznaczono fundusze. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracownika banku, zostanie przelana na konto kolejna część sumy. I tak, aż do ostatniej transzy. Wykorzystywanie środków niezgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy może doprowadzić do wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank i konieczności natychmiastowego zwrotu długu, wraz z karą. Dlatego zadłużanie się w banku powinno być zawsze przemyślane i celowe.

http://www.blogofirmie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here