Metoda optoelektroniczna w procesie montażu maszyn

Tokarka to bardzo często urządzenie znacznych rozmiarów. Właściwa orientacja podzespołów, zgodna z zamiarem konstruktorów, jest warunkiem koniecznym, mogącym wpłynąć na jakość wytwarzanych produktów. Nie zawsze stosowane metody są wystarczające i mają potwierdzenie w rachunku ekonomicznym. Technika optoelektroniczna daje możliwości konstrukcyjne w zakresie budowy odpowiednich instrumentów.

Wprowadzenie

Planując pomiary maszyn tokarskich w miejscu instalacji i biorąc pod uwagę zastosowanie metody optoelektronicznej, należy uwzględnić kilka aspektów.

Wielkość obiektu ma wpływ na prawidłową instalację urządzenia pomiarowego.

Przebieg i usytuowanie linii produkcyjnej, jak wyżej, może narzucić inne rygory.

Jakość (przejrzystość) atmosfery ma zasadniczy wpływ na jakość pomiarów.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, należy zaplanować wstępne wytyczne do badania, określić metodę i wybrać instrumenty. W szczególnie trudnych przypadkach może zajść konieczność zaprojektowania dedykowanego zestawu instrumentów.

Pomiary tokarek w trakcie budowy

Do pomiarów prowadnic, które na wyposażeniu posiada każda tokarka, można użyć zestawu składającego się z lasera, detektora z kamerą z przetwornikiem obrazu CCD oraz laptopa.Pomiary dokonane zestawem optoelektronicznym są poddane obróbce programem zainstalowanym na dysku komputera i przedstawione w formie raportu zbiorczego.

Zestaw został przetestowany podczas prac montażowych, a otrzymane wyniki potwierdziły wysoką dokładność pomiarów ze średnim odchyleniem wyników 0,017 mm. Urządzenie potwierdziło swoją sprawność w pomiarach dochodzących do kilkunastu metrów odległości od detektora.

Metoda alternatywna

Podstawowym parametrem wpływającym na dokładność toczenia jest geometria łoża. Każda tokarka posiada ten element. Prostoliniowość powierzchni pryzm łoża sprawdzano dotychczas z użyciem drutu. Mocno napięty i przyłożony do łoża drut może pokazać odkształcenia. Chcąc zarejestrować nieliniowość łoża należy zastosować dodatkowo mikroskop zamontowany na suporcie. Przyrząd optyczny może być przesunięty wzdłuż zainstalowanego drutu pomiarowego i dokonać rejestracji obrazu. Zarejestrowana seria ujęć może uwidocznić odchylenia geometrii powierzchni łoża.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Top Poręba.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here