Doradcy podatkowi

Doradztwo podatkowe jest udzielaniem rad z zakresu prawa podatkowego, interesantami są podatnicy i płatnicy odnoszący się do obowiązków podatkowych na nich nakładanych. Pracownicy tego typu biur, czyli doradcy podatkowi mają za zadanie udzielić interesantowi informacje z obszaru: zakresy obowiązków podatkowych, udzielić rad i opinii oraz wyjaśnień odnoszących się do należności publicznoprawnych (czyli składki ZUS). Zobowiązani są również do udzielenia informacji w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, oraz do reprezentowania klienta w zakresie obowiązków związanych z prawem celnym. Interesanci korzystają również z porad w zakresie pomocy publicznej z UE.Poza udzielaniem informacji doradztwo w podatkach obejmuje również czynności związane ze sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych, oraz wszelakiej pomocy w tym zakresie. Dodatkowo mogą zleceniobiorcy mają prawo reprezentowania interesantów w postępowaniach przed organami podatkowymi jak i przed Sądem Administracyjnym. Zawód w tego typu instytucjach zwany jest zawodem zaufania publicznego, a powołany został ustawą z dnia 5 lipa 1996 roku. Warunkiem wykonywania tego zawodu, jest obowiązek posiadania wysokich predyspozycji, w tym też wiedzy specjalistycznej i bogatego doświadczenia, przez co są oni zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach. Dzięki tym wszystkim predyspozycjom, interesanci są w stanie zaufać pracownikowi przyjmując porady podatkowe.

http://www.pbp-bank.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here