szkoda osobowa

Po doznaniu jakiejkolwiek szkody osobowej osoba poszkodowana ma prawo domagać się zadośćuczynienia. Jego wysokość oraz formę dokładnie określi jednak rodzaj doznanej szkody. Właśnie dlatego warto wiedzieć co to jest szkoda osobowa i na czym dokładnie polega.

Co to jest szkoda osobowa?

Szkoda osobowa to, mówiąc najkrócej, szkoda doznana przez osobę, w wyniku działań niezależnych od niej. Najczęściej podstawą szkody osobowej może być uszkodzenie ciała lub nadszarpnięcie zdrowia w którymkolwiek jego aspekcie. Warto jednak pamiętać, że zakres definicji szkody osobowej może być dość szeroki.

Podstawą podjęcia działań prawnych w przypadku szkody osobowej jest najczęściej kompletna dokumentacja, która dokładnie opisuje przebieg i konsekwencje szkody osobowej. Osoba poszkodowana może się w taki sposób domagać zadośćuczynienia za szkodę osobową z OC sprawy. Istotne jednak, aby dokumentacja była przygotowana jak najdokładniej, ponieważ doznanych szkód może być więcej niż jedna.

Przygotowanie wszystkich koniecznych dokumentów może się okazać z początku wymagające. Szukając pomocy, warto odwiedzić strony kancelarii odszkodowawczych, np., https://ofn.com.pl, za pomocą których łatwo skontaktować się ze specjalistami z zakresu szkód osobowych.

Jakie są rodzaje szkody osobowej?

Szkoda na osobie może przyjąć różne formy. Najprostszym wyznacznikiem będzie tu uszczerbek na zdrowiu fizycznym. Jednak poza tym oczywistym przykładem, warto również pamiętać, że wymuszona konkretnymi zdarzeniami zmiana stanu psychicznego również może być rozumiana jako szkoda osobowa. Ze szkód na osobie można więc wyróżnić te rzeczowe i psychiczne.

Idąc dalej, szkoda osobowa może polegać również na utraceniu wymiernej ilości środków finansowych, jak również utracony koszt może być niemożliwy do dokładnego oszacowania. Szkody osobowe można więc również podzielić na te majątkowe oraz niemajątkowe.

W przypadku niemożności uczestniczenia w opłaconym koncercie szkodą majątkową będzie tu więc koszt utracony z tytułu niewykorzystania zakupionego biletu. Z drugiej strony, szkodą niemajątkową będzie tu utrata możliwości doświadczenia danego wydarzenia.

Co przysługuje po szkodzie osobowej?

Następstwem szkody na osobie, do którego może dążyć poszkodowany, może być wypłata zadośćuczynienia za szkodę osobową z OC sprawcy. Przy wybieraniu ubezpieczenia warto więc pamiętać, że odszkodowanie za szkodę osobową z nnw może obejmować dłuższy okres wypłaty odszkodowania, które adekwatne będzie do powikłań po doznanej szkodzie na osobie.

Przykładowymi świadczeniami za szkodę osobową z OC mogą być jednorazowe zadośćuczynienie pieniężne, zwrot kosztów leczenia, przyznanie renty uzupełniającej lub zwrot utraconych zarobków.

Zastanawiając się więc, co to jest szkoda osobowa i na czym polega, warto dobrze przeanalizować aspekty doznanej przez nas szkody. Szkoda na osobie może bowiem opierać się na utraconych wartościach fizycznych, psychicznych, majątkowych lub niemajątkowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here