Strategia przejęcia podmiotów gospodarczych i zarządzanie strukturą zatrudnienia

Przejęcie firmy to proces obejmujący majątek firmy oraz wszystkie stosunki prawne z podmiotami oraz pracownikami. Zatrudnione osoby często stanowią główne wyzwanie organizacyjne dla nowego właściciela. Z pomocą doradcy personalnego można wykonać działania naprawcze, aby poprawić strukturę zatrudnienia w podmiocie przejmowanym.

Audyt struktury zatrudnienia

Przejęcia firm wiążą się z koniecznością poznania stanu i struktury zatrudnienia w podmiocie gospodarczym. Pracownicy i ich nieefektywne wykorzystanie może generować koszty. W celu wprowadzenia nowych metod zarządzania należy sporządzić audyt wewnętrzny. Doradca personalny może wskazać, co powinno zostać badane oraz jakie pytania należy zadać.

Audyt jest dokumentem, na podstawie którego budowana jest strategia modernizacji posiadanych zasobów ludzkich. Przejęcia firm mają za zadanie poprawę działań firm oraz wprowadzenie własnych modeli zarządzania kadrami. Aby jednak tego, dokonać należy poznać obecny stan zatrudnienia i rozkład stanowisk w całej firmie.

Przenoszenie pracowników wewnątrz nowej struktury kadr

Reorganizacje struktury firm często wiążą się z likwidacją stanowisk pracy oraz powoływaniem nowych komórek. W obecnym trudnym dla pracodawców rynku pracy o niskiej liczbie chętnych do podjęcia zatrudnienia warto poszukać innych rozwiązań. Takimi działaniami jest przenoszenie pracowników na inne stanowiska.

Do takich zadań wyznacza się firmy zewnętrzne zajmujące się takimi zagadnieniami. Tworzą one nowe kanały informacyjne o potencjalnych zwolnieniach oraz budują wewnętrzny rynek ofert pracy. Całość jest wsparta szkoleniami celowymi. W ten sposób pracownik sam może aplikować na stanowisko, które jest dla niego atrakcyjne. Firma zaś nie traci wartościowych pracowników.

Zwolnienia i likwidowanie sytuacji kryzysowych

Jeżeli przejęcia firm wymuszają zwolnienia grupowe, należy zarządzać tym procesem przy wsparciu doradcy personalnego. Firma ma wiele możliwości takiego przygotowania pracowników, aby znaleźli oni nową pracę po opuszczeniu zakładu. W ten sposób można ograniczyć negatywne skutki oddziaływania na całą organizację pracy.

Przy zwolnieniach grupowych należy przeprowadzić negocjacje oraz dać możliwość wyboru zwalnianym pracownikom jednego ze sposobu rozwiązania umowy o pracę. To ułatwia przejmowanie firm nawet w trudnej sytuacji finansowej. Często sprawy pracownicze są dużą barierą ograniczającą ilość chętnych podmiotów do przejęcia takiego zakładu lub firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here