składki

Dla wielu osób jedynym składnikiem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze, czyli pieniądze wypłacane przez pracodawcę na mocy umowy o pracę. Jednak czy wiesz co poza wynagrodzeniem zasadniczym wchodzi w grę w wynagrodzeniem za pracę. Jak wygląd to w przypadku godzin nadliczbowych? Przekonaj się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/skladniki-wynagrodzenia-za-prace/ 

Co poza wynagrodzeniem zasadniczym?

Poza wynagrodzeniem zasadniczym w grę wchodzą składniki takie jak:

 • premie,
 • dodatki.

Mówiąc o dodatkach można powiedzieć o dodatku:

 • stażowym, 
 • służbowym, 
 • funkcyjnym, 
 • za znajomość języków obcych,
 • oraz dodatku za pracę w warunkach szkodliwych.

W takim przypadku to pracodawca decyduje czy wprowadzić dodatkowe składniki wynagrodzenia. On sam określa też ich wysokość.

Kodeks Pracy nakazuje natomiast wypłatę dwóch dodatkowych składników wynagrodzenia:

 • dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku za pracę w porze nocnej.

Wynagrodzenie za pracę – godziny nadliczbowe

W godzinach nadliczbowych przysługuje Ci wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę. Takie wynagrodzenie pracownik otrzymuje systematycznie przez cały czas.

To nie koniec. Masz prawo do rekompensaty, dodatku do wynagrodzenia, a także czasu wolnego.

Dodatek do wynagrodzenia może wynieść odpowiednio:

 • 100% wynagrodzenia za robotę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta, które nie są dniami pracy dla pracownika, według obecnie obowiązującego czasu pracy.

Dodatek ten pracownik może otrzymać za pracę w dniu wolnym od pracy w zamian za pracę w niedzielę czy święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 • 50% wynagrodzenia – przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Wyjątkiem jest praca nadliczbowa w porze nocnej (za nią pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia).

Zobacz też: http://www.piotrnatanek.pl/potracenie-z-wynagrodzenia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here