Obowiązkowe i opcjonalne ubezpieczenie rolnicze

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego wiąże się z wieloma trudnościami. Ryzyko zniszczenia upraw czy wystąpienia chorób zwierząt jest na tyle wysokie, iż poza obowiązkowymi ubezpieczeniami rolniczymi istnieje możliwość wykupienie rozszerzonej polisy. Co obejmuje to ubezpieczenie? Więcej dowiesz się z poniższego tekstu.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze

Jeśli posiadasz gospodarstwo o wielkości 1 hektara lub większe, to zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie rolnicze – jedno z nich obejmie wszystkie budynki gospodarcze, drugie to OC. Budynki, aby było możliwe włączenie ich do polisy, muszą spełniać następujące warunki:

 • muszę być na stałe przytwierdzone do gruntu,
 • ich powierzchni musi wynosić minimum 20 m2,
 • muszą mieć fundamenty oraz dach,
 • muszą być własnością rolnika.

Innymi słowy, obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje szklarni czy blaszanego garażu, namiotów, tuneli i tym podobnych konstrukcji. Zakres polisy jest określony prawnie z góry i dotyczy 13 następujących zdarzeń:

 1. Deszcz nawalny o współczynniku wydajności minimum 4.
 2. Eksplozja.
 3. Grad.
 4. Huragan (minimalna prędkość to 24 m/s).
 5. Lawina – dotyczy mas lodu, śniegu, kamieni, skał, błota, ziemi.
 6. Obsunięcie się ziemi.
 7. Pożar.
 8. Opady śniegu – dotyczy ciężaru pokrywy śnieżnej, która przekracza 85% wartości obciążenia śniegiem gruntu dla obszaru, gdzie znajduje się budynek.
 9. Podtopienie wskutek deszczu nawalnego lub spływu wód.
 10. Powódź – dotyczy zalania terenu wskutek podniesienia się poziomu wody w korytach wód stojących lub płynących.
 11. Tąpnięcie.
 12. Uderzenie pioruna.
 13. Uderzenie statku powietrznego.

OC natomiast to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono rolnika przed finansową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim. W razie wystąpienia roszczeń odszkodowanie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dodatkowe ubezpieczenie rolnicze

Firmy proponują rolnikom rozszerzenie obowiązkowej polisy o inne elementy związane z prowadzoną działalnością. Jedną z najistotniejszych propozycji jest ubezpieczenie upraw. Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i związaną z tym zmienność warunków pogodowych każdy rolnik, którego głównym źródłem dochodu są uprawy zbóż czy sadownictwo, powinien rozważyć taką ofertę. Co równie istotne, dodatkowe ubezpieczenia mogą objąć budynki (np. silosy, instalacje fotowoltaiczne czy szklarnie), których nie dotyczy wariant obowiązkowy, a także niektóre zdarzenia, np. szkody wywołane wiatrem o prędkości poniżej 24 m/s. Poza tym towarzystwa ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenia typu NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz pakiet Assistance.

Ile kosztuje ubezpieczenie rolnicze?

Składka na ubezpieczenie rolnicze obowiązkowe zależy od wielkości gospodarstwa (tj. budynków, które będą objęte polisą). W przypadku OC kwota zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, które wybierzemy – tu powinniśmy celować w jak najtańszą ofertę, ponieważ zakres polisy jest identyczny w każdej firmie. Prowadzisz gospodarstwo rolne w okolicach Lublina? Szukasz ubezpieczenie rolnego? Zgłoś się do Eurofinance – znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę, dzięki której będziesz chronił swoje gospodarstwo przed finansowymi skutkami działań osób trzecich oraz żywiołów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here