Mamuty

Zoologia jest nauką, której przedmiot zainteresowania stanowią nie tylko żyjące obecnie zwierzęta, ale także i te wymarłe. Znakomitym przykładem mogą być w tym miejscu mamuty. Naukowcy zaliczyli je do trąbowców. Te zwierzęta wyginęły u schyłku ostatniej epoki lodowcowej. Nie wiadomo jednakże tak do końca, z jakiego powodu mamuty wyginęły. Na pewno w jakimś stopniu były to zmiany klimatyczne, ale teorii na ten temat jest wiele. W czasach prehistorycznych zamieszkiwały one tereny północnej Azji, Europę oraz Amerykę Północną. Wyodrębnionych zostało kilka gatunków tych ssaków, jak dla przykładu mamut południowy, mamut stepowy czy mamut włochaty. Ludzie polowali w głównej mierze na mamuty włochate – i te właśnie zwierzęta są bohaterami rycin i tym podobne. Panuje powszechne przekonanie o tym, że mamuty odznaczały się ogromnymi rozmiarami. Tymczasem wcale nie jest to prawdą. Największe były mamuty stepowe osiągające na wysokość maksymalnie pięć metrów – pozostałe gatunki były natomiast zdecydowanie mniejsze.

http://www.samznatury.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here