zabezpieczenie wykopów

Podczas realizacji prac budowlanych ważne jest właściwe zabezpieczenie wykopów. W zależności od rodzaju wykonywanych robót oraz otoczenia budowy, stosuje się różne ich typy. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są metody zabezpieczenia wykopów oraz jak wybrać tę odpowiednią.

Jak wybrać metodę zabezpieczenia wykopów?

Wybór metody zabezpieczenia wykopów zależy od wielu czynników. Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę między innymi to, jakie są w danym miejscu warunki gruntowe oraz jakie budynki sąsiadują z miejscem prac budowlanych. Nie wszystkie rodzaje zabezpieczenia wykopów mogą być zastosowane w trakcie prac, które odbywają się w okolicy już istniejących budynków. Przy wyborze metody trzeba także uwzględnić kwestie, takie jak głębokość wykopu, technologia budowy czy warunki geotechniczne.

Właściwe wykonanie zabezpieczeń wykopów nie jest zatem łatwym zadaniem, dlatego warto je powierzyć profesjonalnym firmom działającym w branży geotechnicznej. Zabezpieczenie wykopów, skarp i zboczy wykonuje Keller, stosując w tym celu różne rozwiązania konstrukcyjne, dobierane odpowiednio do konkretnych warunków gruntowych.

Jakie są sposoby zabezpieczenia wykopów?

Istnieje wiele metod zabezpieczania wykopów. Poniżej prezentujemy ich listę oraz wyjaśniamy, w jakiej sytuacji dana technologia będzie miała zastosowanie.

Ściany szczelinowe do zabezpieczania wykopów

Ściany szczelinowe są obecnie najpopularniejszym typem obudowy głębokich wykopów, tuneli lub podziemnych stacji kolejowych. Ściany w szczelinach robione są za pomocą chwytaków, które tworzą wąski wykop w gruncie. Konstrukcje zabezpieczeniowe mogą być zarówno stałe, jak i tymczasowe. Dużą zaletą tego typu ścian jest możliwość zastosowania jej w otoczeniu innych budynków.

Zabezpieczeniowe palisady z pali i kolumn

Mają one zastosowanie zarówno w zabezpieczaniu wykopów, jak i zboczy. Palisady zabezpieczają przed obsunięciem grunt znajdujący się za obudową. Ścianki palowe zbudowane są z pali, które tworzą wodoszczelne ściany konstrukcyjne. Budowa palisady pozwala na zniwelowanie wibracji oraz hałasów powstałych w trakcie trwania prac budowlanych.

Obudowy berlińskie do zabezpieczenia wykopów

Są to tymczasowe konstrukcje oporowe. Podobnie jak ściany szczelinowe, znajdą zastosowanie między innymi jako zabezpieczenie głębokich wykopów. Obudowy berlińskie składają się z pionowych ścian palowych wspieranych przez kotwy lub systemy rozporowe oparte na belkach poziomych, które wykonane są z kształtowników stalowych lub oczepów żelbetowych. Nie powinno się stosować ich w przypadku bezpośredniego sąsiadowania innych budynków.

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne są przeważnie wykonane ze stali oraz wbite lub wciśnięte w ziemię. Stosuje się je do obudowy wykopów m. in. pod konstrukcję parkingów, piwnic i pompowni. Dobrym rozwiązaniem jest budowa ścianek szczelnych walcowanych na gorąco, ponieważ chronią one w wyższym stopniu budowę przed przepływem wody gruntowej, w przeciwieństwie do tych walcowanych na zimno.

Gwoździe i zakotwienia gruntowe do zabezpieczenia wykopów

Oba te rozwiązania są przeznaczone zarówno do stałego, jak i tymczasowego zabezpieczenia zbocza przed osunięciem. Gwoździowanie dobrze sprawdzi się w miejscach, do których dostęp jest utrudniony. Z kolei zakotwienia gruntowe to dobra opcja przy większości rodzajów gruntów.

Pionowe przesłony przeciwfiltracyjne do wykopów

Przesłony stosuje się w celu wytworzenia bariery o niskiej wodoprzepuszczalności. Mogą być stosowane zarówno jako zabezpieczenie wykopu, jak i uszczelnienie dna w przypadku budowy różnego rodzaju zapór wodnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here