Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją?

Nieuczciwa konkurencja to zjawisko, które staje się coraz bardziej powszechne, szczególnie w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w Internecie. I choć w ekonomii konkurencja określana jest jako niezbędny element, to niektóre firmy dopuszczają się działań, które w negatywny sposób wpływają na rozwój innych przedsiębiorstw i wolnego rynku.
Czym jest nieuczciwa konkurencja?
W myśl prawa „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Do nieuczciwej konkurencji może zostać zakwalifikowane każde działanie, które spełnia ten warunek. Przykładami czynów zaliczanych do nieuczciwej konkurencji są: utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwa lub zakazana reklama, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, a także naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, fałszywe oznaczanie pochodzenia geograficznego towarów i usług, jak również wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa.
Jak zwalczać nieuczciwą konkurencję?
Nieuczciwa konkurencja musi być zwalczana. Jeśli nie mamy jeszcze dowodów na jej istnienie, możemy skorzystać z usług Biura Detektywistycznego (http://www.infodetect.pl/nieuczciwa-konkurencja2), które ustali, czy działania konkurencji są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub czy nie zagrażają interesom danej firmy i jej klientów. Detektywi są w stanie dotrzeć do niezbędnych informacji i zebrać dowody, dzięki którym możliwe będzie dochodzenie swoich praw w sądzie. Każdy przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony przez nieuczciwą konkurencję, może zgłosić do sądu pozew lub domagać się pociągnięcia podmiotu dopuszczającego się nieuczciwych praktyk, do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
Nieuczciwa konkurencja w Internecie
Rozwój Internetu doprowadził do pojawienia się nowego rodzaju zagrożeń z zakresu nieuczciwej konkurencji. Jednak nawet przestępstwa tego typu mogą zostać wytropione, a winni ukarani, dzięki dostępowi do narzędzi pozwalających na wytropienie tego typu czynów. Dlatego przedsiębiorcy, którzy cierpią z powodu nieuczciwej konkurencji w sieci, również z powodzeniem mogą dochodzić swoich praw.

http://www.blizejedukacji.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here