Doradztwo podatkowe

Mówiąc o doradztwie podatkowym, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z uchwałą z dnia 05.07.1996 o doradztwie podatkowym, która opisuje porady podatkowe i określa zakres doradztwa podatkowego, oraz definiuje czynności doradcy podatkowego.Tak więc według ustawodawcy, doradztwo podatkowe jest to ogół czynności, które obejmują przede wszystkim udzielenie płatnikom, podatnikom i inkasentom a także innym podmiotom, na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii a także wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych. Doradztwo podatkowe obejmuje również prowadzenie płatnikom, podatnikom i inkasentom a także innym podmiotom, na ich zlecenie, ksiąg podatkowych i innych ewidencji służących do celów podatkowych. Doradztwo podatkowe to również sporządzanie płatnikom, podatnikom i inkasentom a także innym podmiotom, na ich zlecenie, zeznań i deklaracji podatkowych. Natomiast doradcy podatkowi są to osoby mające status wolnego zawodu, które świadczą usługi z zakresu doradztwa podatkowego i należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Zawód doradcy podatkowego jest regulowany, innymi słowy oznacza to, iż jest to zawód taki, którego wykonywanie określone jest konkretnymi przepisami.

http://www.okgk.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here