Renesans w architekturze

Renesans w architekturze pojawił się w pierwszej połowie piętnastego wieku we Włoszech. Polska czekała na renesans jeszcze co najmniej kilkadziesiąt lat, kiedy jednak pojawił się on już u nas, zaczęto tworzyć zgoła swoiste odmiany tego renesansu, na przykład renesans lubelski, który można dzisiaj podziwiać w tymże mieście doczekał się swoich adnotacji w encyklopediach dotyczących historii architektury. Renesans to zwrot ku sztuce antycznej, zwrot ku podziwowi dla jej symetrii, klasycznego piękna, świeżości, ideału piękna, który był widoczny w budynkach powstających w tym stylu. Twórcy renesansu w architekturze dążyli do uzyskania piękna, symetrii, zaczerpnęli więc wiele z porządków architektonicznych antycznych. Tworzono budowle na wzór antyku. Polska sztuka renesansu to przede wszystkim zamek na Wawelu, od którego zaczęto budować w tymże stylu. Dzisiaj większość miast i miasteczek ma właśnie renesansowe kamienice, renesansowy porządek. Szczególne zasługi dla upowszechnienia sztuki renesansu w Polsce miał król Zygmunt I.

http://www.developersi.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here