Po co nam interpunkcja

Niekiedy niewłaściwe zastosowanie znaków interpunkcyjnych może całkowicie zamienić sens zdania. Interpunkcja ma także za zadnie ułatwienie odbioru tekstu czytanego, dzięki kropkom, przecinkom, myślnikom, czytający wie, w których momentach ma robić przerwy.Na znaki interpunkcyjne w języku polskich składają się: znaki oddzielające, prozodyczne, znaki emocji, opuszczenia i wyodrębniające. Na znaki oddzielające składają się: kropka, średnik i przecinek, których zadaniem jest zakomunikowanie końca wypowiedzi, zakończenia zdania, oraz oddzielenie poszczególnych członów zdań złożonych. Znaki prozodyczne to: wielokropek, myślnik, pytajnik, ich zadaniem z kolei jest zaznaczenie szczególnej intonacji, dłuższej przerwy w wypowiedzi. Znaki emocji to: wykrzyknik, pytajnik, myślnik oraz wielokropek. Znaki opuszczenia tworzą: wielokropek i myślnik. Znaki wyodrębniające z kolei to cudzysłów, nawias, dwa myślniki, a ich funkcja to wyodrębnienie fragmentów tekstu. Aby móc pisać lepsze wypracowania, należy dokładnie zapoznać się ze znaczeniem znaków interpunkcyjnych oraz próbować doskonalić swoje prace w oparciu o już przeczytane wypowiedzi pisarzy, felietonistów oraz dziennikarzy, wówczas na podstawie cudzych wypowiedzi będziemy mogli doskonalić swoje.

http://www.dominikum.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here