Geodezja, znaczenie, zakres, specyfika

Geodezja kojarzy się wielu osobom z pracami dla potrzeb kartografii, opracowania map, planów. Jest to jednak w ujęciu ogólnym nauka, która koncentruje się na wielkości, ukształtowaniu Ziemi, ogromnych powierzchni planety.Według definicji pod pojęciem geodezja rozumie się zakres nauk technicznych dotyczących wielkości, ukształtowania gruntów ale również Ziemi jak planety. Zatem w ujęciu ogólnym nauka jaką jest geodezja odnosi się do ogromnych powierzchni oraz całej Ziemi. Jednakże w praktyce często wykorzystuje się usługi geodezyjne dla prac mierniczych, które dotyczą mniejszych obszarów. Jest to wówczas geodezja szczegółowa albo miernictwo. Firmy, które specjalizują się w tej dziedzinie, mogą zaoferować wykonanie map, profili ukształtowania terenu oraz innych opracowań graficznych. Wykonują niezbędną dokumentację dotyczącą gruntów oraz nieruchomości. Współpracują podczas obsługi inwestycji budowlanych na różnych etapach, czyli przed rozpoczęciem prac, w trakcie ich trwania oraz powykonawczo. W zakresie dostarczania wymaganej dokumentacji prawnej usługi geodezyjne to m.in. podziały nieruchomości, inwentaryzacje obiektów budowlanych oraz wiele innych opracowań.

http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here