Geodezja i pomiary terenowe

Geodezja to nauka zajmująca się ustaleniem wielkości danych terenów z uwzględnieniem bądź też nie kulistego kształtu naszej planety. Wynik prac geodetów to: mapy geograficzne, profile oraz prawne dokumenty, które dotyczą rozgraniczenia danej nieruchomości. Geodezja, krótko rzecz ujmując to po prostu pomiary terenowe.Geodezja w Polsce zaliczana jest do nauk o Ziemi i nauk technicznych, gdyż jej nieodłączną częścią jest kartografia i matematyka. Geodezję można klasyfikować ze względu na rodzaj pomiarów, cel pomiarów oraz wykorzystywane narzędzia i stosowane metody. Wyróżnia się także specjalistyczne działy takie jak: astronomia geodezyjna, gospodarcza, satelitarna, fizyczna oraz teledetekcja i fotogrametria. Jednak najpopularniejszy podział to wyróżnienie na niższą i wyższą. Geodezja niższa polega na dokonywaniu pomiarów na małych obszarach, gdzie kulistość Ziemi nie jest brana pod uwagę. Z kolei dział wyższy dotyczy już dłuższych obszarów i wszelkie obliczenia uwzględniają kulistość Ziemi.

http://www.homeinspiration.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here