Dozór Techniczny w zakresie kontroli wybudowanych obiektów

Jedną z instytucji kontrolujących nowe obiekty budowlane jest Dozór Techniczny. Pracownicy danej instytucji odgrywają wielką rolę w procesie przyznawania pozwolenia na użytkowanie właścicielom, których budynki stosują różnorodne urządzenia dźwigowe. W budownictwie mieszkalnym pod Dozór Techniczny podlegają windy osobowe. Ich odpowiedni stan techniczny oraz prawidłowość wykonywania konserwacji stanowi dział zainteresowania inspektorów Dozoru Technicznego. W budownictwie przemysłowym tego typu urządzeniami są, między innymi, różnorodne dźwigi oraz suwnice. Działania inspektora mają na celu zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z wybranych sprzętów. Każdy inspektor odpowiada za wykonane działania kontrolne. Jakiekolwiek zdarzenie narażające zdrowie oraz życie człowieka oraz związane z użytkowaniem określonego urządzenia będzie powodowało pociągnięcie do odpowiedzialności również kontrolującego inspektora. Jak widać, przepisy dotyczące montowania oraz użytkowania urządzeń oraz sprzętów technicznych są bardzo restrykcyjne oraz rozbudowane.

http://www.oliwkowo.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here