Czym jest windykacja

Słowo windykacja zwyczajowo nie kojarzy się zbyt dobrze. Jest wiązane z długami, komornikiem i wszelkimi możliwymi kłopotami finansowymi. W istocie windykacja zajmuje się dochodzeniem własności jednak przy wykorzystaniu ustawowo określonych zasad. Wyróżniamy kilka metod dochodzenia długu czy zobowiązania.Początkowo najczęściej stosuje się windykację polubowną. Polega ona na rozwiązaniu problemu poprzez dialog i na tej drodze dochodzenie do zwrotu należności. Dzieli się ona również na zdalną oraz osobistą. Windykacja zdalna odbywa się na drodze telefonicznej lub listownej. Głównym przedmiotem działań w tej metodzie jest informowanie wierzyciela o należności zapłaty, przedstawienie terminów oraz obowiązków. Jeśli ta metoda nie przynosi rezultatów, podejmuje się następnie działania osobiste. Polegają one na spotkaniu indykatora z dłużnikiem jak również mediację stron. Windykacja sądowa rozpoczynana jest najczęściej, gdy dłużnik nie wykazuje chęci do współpracy na drodze polubownej. Sądowy wyrok bądź nakaz zapłaty jest podstawą, w przypadku nie wywiązania się ze spłaty długu do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dodatkowo wyróżnić można windykację komorniczą, pokomorniczą i karną, które są ostateczną formą działania.

http://www.singate.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here